Serveis — Reus

Àrea de salut mental

  • Diagnòstic i tractament de trastorns de l'estat d'ànim, ansietat, estats d'angoixa, processos de dol de difícil elaboració, malestar inespecífic, trastorns mentals servers en persones joves i adultes.
  • Abordatge terapèutic de trastorns del desenvolupament, de l'aprenentatge, trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH). Dislèxia en infants i adolescents.
  • Acompanyament dels processos d'adopció i suport postadoptiu.
  • Tractament de trastorns per abús de substàncies psicoactives, a les drogues, a les pantalles, ludopaties i comportamentals.
  • Atenció individual i familiar: en els moments de canvi en el cicle vital, conflictes de parella, relacions pares-fills en l'adolescència, processos d'emancipació, viduïtat, situacions de discapacitat, canvis relacionats amb l'envelliment, presència de malalties greus, cròniques i degeneratives.
  • Tractament de trastorns de la conducta alimentària, anorèxia, bulímia, alteracions de la percepció de l'esquema corporal.
  • Consultoria, ajuda i suport a professionals de la salut, de l'educació, dels serveis socials, de l'educació i de la justícia.

Àrea mèdica

  • Servei de nutrició i dietètica: diagnòstic i tractament de trastorns relacionats amb la nutrició: obesitat, diabetis, dislipèmies, hipertensió arterial, hiperuricèmies, desnutrició, anorèxia i d'altres. S'ofereix tractament integral: mèdic, dietètic, psicològic, educatiu i facilitador d'hàbits alimentaris i culinaris saludables de forma pràctica mitjançant tallers.
  • Assessorament d'alimentació. A les diferents edats i situacions fisiològiques: embaràs, lactància, etc. Assessorament de menús per a menjadors d'empreses, centres hospitalaris, equips esportius, ect. En col·laboració amb el Taller de cuina Mariona Quadrada (www.lacuinadecasa.com).

Professionals — Reus