Serveis — Barcelona

Àrea de salut mental

 • Diagnòstic i tractament de trastorns de l'estat d'ànim, ansietat, estats d'angoixa, processos de dol de difícil elaboració, malestar inespecífic, trastorns mentals servers en persones joves i adultes.
 • Abordatge terapèutic de trastorns del desenvolupament, de l'aprenentatge, trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH). Dislèxia en infants i adolescents.
 • Tractament de trastorns per abús de substàncies psicoactives de les addiccions a les drogues, ludopaties i comportamentals.
 • Atenció individual i familiar: en els moments de canvi en el cicle vital, conflictes de parella, relacions pares-fills en l'adolescència, processos d'emancipació, viduïtat, situacions de discapacitat, canvis relacionats amb l'envelliment, presència de malalties greus, cròniques i degeneratives.
 • Psiquiatria. Tractament psicofarmacològic.

Àrea mèdica

 • Servei de medicina general: familiar, interna i especialitzada.
 • Servei d'atenció a conductes addictives.
 • Servei d'obstetrícia i ginecologia. Revisions ginecològiques. Atenció personalitzada en el tractament de la menopausa. Contracepció. Estudi bàsic d’esterilitat. Ecografia ginecològica. Control de l’embaràs (alt i baix risc). Assistència personalitzada a parts, naturals i medicalitzats.
  Ginecologia dels adolescents i joves. Malalties de transmissió sexual.

Disseny i gestió de projectes

 • Disseny i gestió de projectes de prevenció i assistència.
 • Programes de prevenció i promoció de la salut en centres escolars:
  • Sessions d'informació i prevenció per a alumnes sobre drogues, sexualitat i conductes de risc.
  • Sessions informatives i d'orientació dirigides a pares.

Consultoria

Ajuda i suport a professionals de la salut, de l'educació, dels serveis socials i de la justícia.

Professionals — Barcelona