Professionals — Barcelona

Mª Teresa Ballester Calvet

Mª Teresa Ballester Calvet

Psicòloga clínica, psicoanalista

Col·legiada núm. 5113 al COPC

Llicenciada en Filosofia i Ciències de la Educació UB 1979.

Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica MEC 2005.

Diploma de Tècnica en Gerontologia, 1991 ISPA Barcelona.

Des de l’inici de la professió he compaginat la pràctica de la clínica privada amb la pràctica aplicada a la institució.

Experiència professional institucional:

  • Amb persones dependents, els seus cuidadors i el seu entorn.
  • Col·laboració en la formació permanent del personal socio-sanitari.
  • Activitats formatives, preventives i de promoció de la salut.
  • Anàlisi de la relació educativa a institucions d'educació especial.
  • Activitat assistencial a pacients aguts i en programes de rehabilitació.
  • Coautora de "Planificació i control de les intervencions" i "Atenció i recolzament psicosocial" d'Atenció sociosanitària. Santillana Formació Professional