Professionals — Barcelona

Andreu Obrador Siquier

Andreu Obrador Siquier

Psicòleg

Col·legiat núm. 0010

Soci Fundador Institut Genus.

Senior en Drogodependències.

Membre Fundador de la Xarxa "Perifèrics" Tècnics municipalas en Prevenció Comunitària de Drogodependències.

Inspirador i creador de recursos per a la rehabilitació d'addiccions: comunitat terapèutica, famílies d'acollida, tallers de treball, etc.

Membre de múltiples associacions de Tècnics professionals i d'usuaris de drogues.

Membre de l'equip del centre SPOTT des de la seva creació.